tirsdag 15. mars 2011

DLD - om å kaste prinsipper på båten for ingenting

Som teknisk kyndig person er jeg opptatt av hvordan DLD vil fungere.

Planen er at alt skal være sporbart tilbake i tid, for å finne terrorister og andre mørkemenn. Noe vi alle ønsker å gjøre. Så ideen er jo god. Vi overvåker hele befolkningen  hele tiden, og dersom vi mistenker noe i ettertid kan vi se hva de drev med.

Men DLD har en del hull, eller faktisk nesten bare hull. Så denne overvåkingen og loggføringen av alle borgeres aktivitet utført med datamaskiner vil være omtrent ubrukelig.


Noen enkle eksempler:
E-post skal loggføres i henhold til DLD. Men ikke e-post fra leverandører som  hotmail og gmail.
Så dersom du vil være anonym skaff deg en gratis epost-konto. Det tar vel 5 minutter omtrent, alle kan klare det.

Så er det surfingen din da. For å ikke få denne sporet kan du enten bruker programmet Tor , du kan laste ned f.eks. hotspot shield eller andre liknende produkter. Du vil da bli 100% usynlig for DLD.

Så dersom du bruker disse maksimalt 10 minuttene på å konfigurere din pc vil DLD ikke kunne logge noen av din aktivitet. Dette er å lett å sette opp at det ikke kreves noen ekspertise, min mor på 70 år vil lett klare dette.

Det finnes mange andre løsninger som er betydelig bedre, men de krever et minimum av datakompetanse, så jeg skal forbigå dem i stillhet. (VPN,SSH-tuneller o.l. )

Og da kan man spørre seg: Hvorfor skal man logge all denne trafikken dersom det er så utrolig lett å unngå å bli logget dersom man ikke vil det selv?

Skal vi kaste alle prinsippene over bord, og logge all aktivitet for alle borgere når vi vet at de eneste vi får reell data fra er de som vi aldri vil trenge dataene fra?

Dersom vi skal innføre et slikt system, la oss i det minste innføre noe som fungerer.




Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar